HUISHOUDELIJK REGLEMENT – versie 2018

1. De BLOX receptie is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur. Maandag en zaterdag op afspraak. Zondag gesloten.

2. De door u gehuurde unit is vrij voor u toegankelijk tijdens de vermeldde toegangstijden van 06.00 uur tot 23.00 uur en gedurende zeven dagen per week. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om buiten deze uren in het gebouw aanwezig te zijn. Let op : Buiten de toegangsuren werkt uw elektronische toegangscode niet!

3. Uw toegangscode is strikt persoonlijk en mag in geen geval aan derden worden verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele negatieve gevolgen als de code in handen van een derde komt.

4. Het is niet toegestaan om achter een voertuig dat vóór u rijdt mee naar binnen te rijden zonder uw toegangscode ingetoetst te hebben.

5. In het gebouw en op het terrein geldt om veiligheidsredenen een snelheidsbeperking van max 5 km p/u

6. In het gebouw en op het terrein bent u in alle gevallen gehouden de instructies van het BLOX-personeel op te volgen. In geval van calamiteiten dient u daarnaast acht te slaan op de signalering en andere aanwijzingen.

7. In het gebouw en op de terreinen van BLOX geldt een strikt rookverbod.

8. Het gebruik van de toegangscodes wordt door BLOX opgeslagen in een computersysteem. Daarnaast worden video-opnamen gemaakt in en rond de vestiging. BLOX gebruikt deze informatie uitsluitend bij calamiteiten of overtreding van de contractbepalingen van de Selfstorage overeenkomst, de Algemene Voorwaarden Selfstorage overeenkomst of dit Huishoudelijk Reglement.

9. U dient zich steeds te kunnen legitimeren; een kopie van uw rijbewijs of paspoort wordt in de administratie van BLOX verwerkt voor intern gebruik zolang het huurcontract geldt en wordt na afloop van het huurcontract door BLOX vernietigd als alle formaliteiten zijn afgewikkeld.

10. De huurder is verantwoordelijk voor de netheid van zijn eigen unit. De storemanager controleert de unit bij opzegging. De huurder is ook verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van vuil en afval. Het is niet toegestaan om enige vorm van afval, verpakkingsmateriaal e.d. binnen het gebouw achter te laten, op straffe van een boete van € 50,= per overtreding aan BLOX te verbeuren, onverminderd het bepaalde in artikel 16 van dit Huishoudelijk Reglement.

11. U bent als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van uw unit met een cilinderslot van het type dat door BLOX geleverd wordt. Dit slot blijft eigendom van BLOX.

12. Als u uw toegangscode vergeten bent, meldt u zich dan persoonlijk bij de vestigingsmanager.Om veiligheidsredenen wordt hierover geen telefonische informatie verstrekt.

13. Uw ruimte opzeggen dient u persoonlijk te doen, met inachtneming van de opzegtermijn. Na het volledig leegmaken van uw ruimte meldt u zich in ons kantoor. Nadat u zelf het cilinderslot heeft weggehaald en ingeleverd, kunnen we het contract afwikkelen.

14. Als derden, waaronder controlerende, opsporende en/of toezichthoudende (overheids)instanties, zich met of zonder bewering van recht feitelijk toegang verschaffen tot het gehuurde, kan BLOX daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

15. U dient uw spullen gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en gedurende het vervoer zelf te verzekeren.

16. Bij overtreding van één of meer bepalingen uit dit Huishoudelijk Reglement heeft BLOX het recht om het huurcontract op te zeggen en/of u, dan wel degene die zich met toestemming van u in het gebouw bevindt, de toegang tot het gebouw te ontzeggen.

17. Dit Huishoudelijk Reglement geldt ter aanvulling op de Selfstorage overeenkomst (het huurcontract) en op de Algemene Voorwaarden Selfstorage overeenkomst.

18. Huisdieren zijn in de Selfstorage niet toegestaan.

19. Het is niet toegestaan om hulp- en transportmiddelen vanuit de Selfstorage mee naar huis te nemen. Bij constatering hiervan worden direct boetekosten in rekening gebracht.