Komen er nog kosten bij?

Onze maandhuur is een All-Inn tarief. Inbegrepen is het gratis lenen van onze aanhangwagens met huif, beveiliging, veilig slot, koffie, thee en chocolademelk.
U betaalt bij ons géén administratiekosten, geen kosten voor de aanschaf van een slot, geen bijkomende verzekeringen. Het verzekeringsadres kunt u namelijk eenvoudig regelen via uw huidige lopende inboedelverzekering.

Bij aanvang van de huur dient wel éénmalig een borg van 2 maanden huur met een minimum van € 100,00 betaald te worden. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat wij onze aanhangwagens aan u uitlenen gedurende de gehele huurperiode, maar ook een veilig slot in bruikleen geven en wellicht andere materialen.

Particulieren zijn voor externe opslag vrijgesteld van BTW. Zakelijke huurders worden met 21% BTW belast.

Na beëindiging van het contract wordt de borg binnen een week aan u uitgekeerd.