Komen er nog kosten bij?

Onze maandhuur is m.u.v. het cilinderslot een All-Inn tarief. Inbegrepen is het gratis lenen van onze aanhangwagens met huif, beveiliging, koffie, thee en chocolademelk.
U betaalt bij ons géén administratiekosten, geen bijkomende verzekeringen. Het verzekeringsadres kunt u namelijk eenvoudig regelen via uw huidige lopende inboedelverzekering.

Bij aanvang van de huur dient wel éénmalig een borg van 2 maanden huur met een minimum van € 100,00 betaald te worden. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat wij onze aanhangwagens aan u uitlenen gedurende de gehele huurperiode. Hiervoor wordt verder geen extra borg in rekening gebracht. Voor het cilinderslot met 3 sleutels kunt u kiezen tussen bruikleen indien beschikbaar (eenmalig € 5,00) of een eigen aanschaf (€ 14,50). Die set kunt u daarna weer hergebruiken.

Particulieren zijn voor externe opslag vrijgesteld van BTW. Zakelijke huurders worden met 21% BTW belast.

Na beëindiging van het contract wordt de borg binnen een week op uw bankrekening terug gestort.